Търсене на имот
Министерският съвет предостави 5 млн. лв по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд към Министерството на финансите
С решение на Министерския съвет (МС) от 14 декември т.г., бяха одобрени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите (МФ). С приетото решение на Националния компенсационен жилищен фонд (НКЖФ) - второстепенен разпоредител на  бюджет на финансовото министерство, се предоставят още 5 млн. лв, с което общият размер на бюджета на Фонда за 2016 г. достига 26 млн. лева. НКЖФ е създаден на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, обнародван в Държавен вестник, бр. 82 от 4 октомври 1991 година.
 
Бюджетът на НКЖФ не е нормативно регламентиран, а субсидията за нуждите на Фонда се определя за всяка година с годишния Закон за Държавния бюджет на Република България и респективно с Постановлението за неговото изпълнение. Определяният от държавата годишен бюджет от около 10 млн. лева се оказва крайно недостатъчен за изплащане на компенсациите, което води до натрупване на  задължения от  всяка година. Затова, с предходно решение на МС от края месец ноември т.г., финансовото министерство вече предостави в бюджета на НКЖФ други 10 млн. лева.  Размерът на субсидията е от икономии на средства, неразходвани по програмите на МФ "Управление на ликвидността" и "Администрация".
 
Предоставените с решения на МС допълнителни целеви средства са предназначени за изплащане на част от натрупаните задължения за левови компенсации на граждани, притежаващи многогодишни жилищно-спестовни влогове и включени в окончателни списъци при общините, след придобиване на жилища или след започнато изграждане на жилища. Срокът за предявяване на претенции за финансово обезпечаване пред Националния компенсационен жилищен фонд  от страна на одобрените за компенсиране притежатели на лихвоточки в случай на закупено или строящо се жилище, изтече на 30 ноември тази година. Крайният срок за разплащането с всички правоимащи изтича през 2019 г. и няма да бъде удължаван повече.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
17/01/2017 13:55:01Успешно приключване на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 отчете регионалното министерство
На 4 декември 2016 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Управляващ орган на Оперативната програма „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007 – 2013 и на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., организира годишно информационно събитие за представяне на напр...
17/01/2017 13:25:39Актуална прогноза за пазара на бизнес имоти през 2017-та
В последните дни на отминаващата година консултантската компания MBL, официален представител на CB Richard Ellis Group (CBRE), представи актуална прогноза относно пазара на бизнес имоти през новата 2017 година. Очакванията на експертите за този пазарен сектор са на база анализ на наблюдаваните тенденции, както през нас...
05/01/2017 11:39:14Пловдив с динамичен имотен пазар във всички сектори през 2016-та
Динамичен имотен пазар във всички сектори отчитат брокерските агенции в Пловдив в края на 2016 година. Според експертите, за положителните промени във втория по големина български град определено са допринесли няколко съществени фактора, сред които обяването му за културна столица на Европа за 2019 година, реализиранет...
05/01/2017 11:29:29Програмата на Европейската централна банка за изкупуване на активи - с удължен срок на действие до края на 2017 г. при намален обем
Съобщеното преди броени дни намерение на Европейската централна банка (ЕЦБ) да удължи срока на действие на Програмата за изкупуване на активи вече е факт. С цел стимулиране на кредитирането, ЕЦБ ще продължи да прилага Програмата за изкупуване на обезпечени с активи държавни и корпоративни ценни книжа и облигации до кра...
05/01/2017 11:28:31​Прогнози за най-предпочитаните квартали за покупка на имот в София през 2017-та
Краят на годината е обичайното за време за изготвяне на анализи и оценки, както и за предвиждания за следващата година във всички икономически сектори. Прогнози за най-предпочитаните квартали за покупка на имот в София през 2017-та направиха и столични агенции за недвижими имоти. Анализът на отминаващата година показ...