Търсене на имот
Главна страница

АНДРОМЕДА ООД - Агенция за недвижими имоти

* Фирмата е регистрирана е на 11.05.1994 год. като ЕТ “Андромеда” , преобразувана в ООД от 19.01.2000 год. , в последствие отново е разкрит търговец ЕТ, за съвместно извършване на дейностите !
* От месец април 1997 година, фирмата е приета като индивидуален член на Национално сдружение“Недвижими имоти” (НСНИ), от 01.09.1997 год. е лицензирана от Браншовата Лицензионна комисия при НСНИ - Лиценз № 130.
* АНДРОМЕДА е сред учредителите на Регионалното сдружение Недвижими имоти - гр. Плевен и негов редовен член, в момента е член на Регионална Структура на НСНИ в гр. Плевен.
В момента Ангел Иванов (собственик в дружеството) е председател на Регионалната структура и е член и председател на етичната комисия към НСНИ.
* Собственикът на фирмата Лиляна Иванова има завършено висше образование, завършен брокерски курс към Русенска строителна борса (Удостоверение № 521/15.12.1993г.), след което взима участие в семинари за повишаване на квалификацията на работещите в сферата на недвижимите имоти организирани от НСНИ, с български и чуждестранни лектори:
-Семинар "Управление на собствеността. Брокерски техники" - НСНИ 11.10.1999год.
-Семинар "Етика на печелившия бизнес. Маркетингови стратегии в търговията с недвижими имоти" - НСНИ 02.02.2000год.
-Семинар "Психология на управлението" - НСНИ 31.03.2000 год.
-Сертификат "Основни принципи за оценка на зем. земи и трайните насаждения в тях"- НСНИ - 09.07.2004год.
И много други !
Съсобственик в Дружеството е Ангел Иванов със завършена бакалавърска степен История и Магистър по право от ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", завършени браншови обучения и програми, активно участва във всички проведени лекции и събития в бранша.

* Фирмата разполага с три офиса в гр.Плевен, във фирмата работят седем души, включително и собствениците, и основно в няколко направления:

-покупко-продажба на имоти
-отдаване под наем и управление на имоти.
-оценки - апартаменти, цели предприятия, машини и съоръжения и др.
- Юридически консултации, правни становища, обследване на имоти и тяхната собственост и собственици.
- Съдействие при финансиране на сделки, партниране с търговски банки, юрисконсулти, нотариуси, кредитни инспектори и други.

- Официален представител на програма "Моята къща" на арх.Юри Ангелов!

- Представител на национално представени компании в сферата на недвижими имоти за региона на гр.Плевен (Адрес, Арко, Форос и други национално представени).

- Съдружник в Консорциум “ИМОТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД !
Дружество, изградено от утвърдени и действащи на пазара повече от 20 години фирми за недвижими имоти.

- Изключителен представител на платформата БГСКЛАД за гр.Плевен.