+359 888 0999 31
+359 64 80 48 58
+359 896 04 64 64
andromeda.imoti@gmail.com
Търсене на имот
Местоположение
Главна страница

АНДРОМЕДА ООД
 

Фирмата е създадена през 1994г. и работи в няколко направления:
- Посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти;
- Отдаване и наемане на недвижими имоти, управление на имоти;
- Оценки - апартаменти, цели предприятия, машини и други;
- Консултации, изготвяне на документи за сделки, съдействие при банково кредитиране, изготвяне на правни становища и други.


Фирмата е приета като индивидуален член на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) от 01.09.1997 год. с издаден Лиценз №130 от Браншовата Лицензионна комисия при НСНИ. АНДРОМЕДА ООД е сред учредителите на Регионалното сдружение към НСНИ - гр.Плевен и негов редовен член. В момента Ангел Иванов /съдружник в дружеството/ е избран за председател на структурата на НСНИ в гр. Плевен, за първи мандат.


През годините собствениците на фирмата, както и нейните служители взимат участие в семинари организирани от НСНИ с български и чуждестранни лектори с цел повишаване на квалификацията на работещите в сферата на недвижимите имоти, някои от които са:
- Семинар "Управление на собственоста. Брокерски техники" - НСНИ 11.10.1999 год.;
- Семинар "Етика на печелившия бизнес. Маркетингови стратегии в търговията с недвижими имоти" - НСНИ 02.02.2000 год.;
- Семинар "Психология на управлението" - НСНИ 31.03.2000 год.;
- Сертификат "Основни принципи за оценка на зем. земи и трайните насаждения в тях"- НСНИ - 09.07.2004 год., както и много други !

Служителите на фирмата имат успешно завършен курс за обучение проведен от НСНИ в три нива, също така и сертификати от проведени обучения "Водене на преговори & Безнес етикет" през 2008 год. и Удостоверения за успешно преминато обучение в шест модула по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" с предмет "Национална програма за обучение на посредници на недвижими имоти в ключови компетенции на професията" проведен от НСНИ през 2009 година.

АНДРОМЕДА ООД е съдружник в Консорциум ИМОТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД - създаден с цел да отговори адекватно на новите условия и изисквания на пазара на недвижимите имоти в България. Консорциумът е първото по рода си в България дружество, изградено от утвърдени и действащи на пазара повече от 15 години фирми за недвижими имоти, като на този етап разполагаме с работещи офиси във всички големи градове на територията на Република България
 

ТОП Имоти
Цена
140 000 лв.
Последни имоти
Цена
43 028 лв.
Цена
600 лв.
Цена
500 лв.
Цена
156 464 лв.
Цена
97 594 лв.
Цена
67 475 лв.
Скайп позвъняване
My status